Dymel-Trzebiatowska, H. (2016). Några tankar om nordisk barnlitteratur och dess översättning ur ett polskt perspektiv. Folia Scandinavica Posnaniensia, 21, 46-57. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/7046