NIEWIAROWSKA-RASMUSSEN, E. På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson. Folia Scandinavica Posnaniensia, [S. l.], v. 7, p. 39–48, 2017. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657. Acesso em: 2 dec. 2022.