DUNAJSKA, M. Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 7, p. 213-230, 1 Dec. 2007.