NIEWIAROWSKA-RASMUSSEN, E. Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 6, p. 53-57, 1 Dec. 2007.