BRODAL, J. Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 9, p. 95-101, 1 Dec. 2007.