BRODAL, J. Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker. Folia Scandinavica Posnaniensia, [S. l.], v. 9, p. 95–101, 2007. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330. Acesso em: 7 jun. 2023.