WASILEWSKA-CHMURA, Magdalena. Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan. Folia Scandinavica Posnaniensia, [S. l.], v. 28, p. 27–39, 2021. DOI: 10.2478/fsp-2020-0003. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/28514. Acesso em: 24 jun. 2024.