SZYMONIAK, K. TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review). Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 13, p. 112-115, 1 Jan. 2011.