HORBOWICZ, P. Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 10, p. 169-180, 1 Jan. 2009.