GUSTAVSSON, S. Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 12, p. 91-102, 1 Jan. 2011.