UGGLA, A. N. Od Reformacji do SolidarnoĊ›ci. Szwedzkie inscenizacje dramatu Strindberga "Mistrz Olof" a jego sceniczna interpretacja w Polsce. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 12, p. 345-358, 1 Jan. 2011.