LANGE, T. W. Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 14, p. 55–60, 1 Jan. 2012.