ZBOROWSKI, P. Kan man tacka för senast eller för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel. Folia Scandinavica Posnaniensia, [S. l.], v. 20, p. 275–287, 2016. DOI: 10.1515/fsp-2016-0044. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6800. Acesso em: 5 feb. 2023.