DYMEL-TRZEBIATOWSKA, H. Några tankar om nordisk barnlitteratur och dess översättning ur ett polskt perspektiv. Folia Scandinavica Posnaniensia, v. 21, p. 46-57, 15 Jan. 2016.