Niewiarowska-Rasmussen, Ewa. 2017. “På Spaning Efter Den gräns Som Flytt. Gränsbegrepp I Modern Svensk Poesi Baserande På Dikter Av Katarina Frostenson Och Stig Laarsson”. Folia Scandinavica Posnaniensia 7 (December):39-48. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657.