Dunajska, Maria. 2007. “Den Svenska Dagpressens särskilda ställning är Inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden I Dagens Sverige”. Folia Scandinavica Posnaniensia 7 (December), 213-30. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681.