Brodal, Jan. 2007. “Transponering Eller Transformasjon? Noen Refleksjoner Om Oversettelse, Med Utgangspunkt I Antoni Liberas Roman Madame Og Andre Slaviske Litteraturverker”. Folia Scandinavica Posnaniensia 9 (December):95-101. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330.