Niewiarowska-Rasmussen, Ewa. 2007. “Att äterkomma Tili Nollpunkten - nägra Tendenser I Den Postmoderna Svenska Och Danska Poes in”. Folia Scandinavica Posnaniensia 9 (December):157-68. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11358.