Wasilewska-Chmura, Magdalena. 2021. “Mellan underhållning Och Kunskap: Svensk 1800-Talskvinnolitteratur På Polska Och emancipationsfrågan”. Folia Scandinavica Posnaniensia 28 (June):27-39. https://doi.org/10.2478/fsp-2020-0003.