Szymoniak, Katarzyna. 2011. “TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om Manlighet I Litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 S. (review)”. Folia Scandinavica Posnaniensia 13 (January), 112-15. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3553.