Lewandowska, Katarzyna. 2009. “Utlendinger I Norge. Norsk Innvandringpolitikk, Grunner Til Og følger Av Migrasjonen (2008)”. Folia Scandinavica Posnaniensia 10 (January):55-68. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3567.