Gustavsson, Sven. 2011. “Balkan/Sydosteuropa Och Östersjöregionen – En jämförelse”. Folia Scandinavica Posnaniensia 12 (January), 91-102. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3641.