Sibińska, Maria. 2016. “Saamskie Teatry: Między lokalnością a obcością?”. Folia Scandinavica Posnaniensia 19 (November):233-49. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6103.