Kaliszan, Jerzy. 2016. “Rosyjska Homografia Gramatyczna”. Folia Scandinavica Posnaniensia 20 (December):133-39. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0031.