Skommer, Grzegorz. 2016. “Om Diminutivet I Norsk”. Folia Scandinavica Posnaniensia 20 (December):217-27. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0039.