Niewiarowska-Rasmussen, E. (2017) “På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, pp. 39–48. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657 (Accessed: 2 December 2022).