Żmuda-Trzebiatowska, M. (2007) “Fran göticism till ’det svenska folklynnet’. Om äldre traditioner i svensk identitetsforskning”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, pp. 145–159. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10665 (Accessed: 30 November 2023).