Dunajska, M. (2007) “Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 70, pp. 213-230. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681 (Accessed: 26June2022).