Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007) “Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 60, pp. 53-57. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10732 (Accessed: 28June2022).