Madsen, T. (2007) “Metaforer i den politiske diskurs. - eksempler pä schlüters brug af sproglige billeder”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 30, pp. 273-283. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11030 (Accessed: 30June2022).