Brodal, J. (2007) “Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, pp. 95–101. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330 (Accessed: 15 June 2024).