Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007) “Att äterkomma tili nollpunkten - nägra tendenser i den postmoderna svenska och danska poes in”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, pp. 157–168. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11358 (Accessed: 23 June 2024).