Janik, M. O., Szymańska, O. and Łukaszewicz, B. (2019) “Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 25, pp. 22-40. doi: 10.2478/fsp-2018-0011.