Wasilewska-Chmura, M. (2021) “ Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 28, pp. 27–39. doi: 10.2478/fsp-2020-0003.