Szymoniak, K. (2011) “TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review)”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, pp. 112-115. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3553 (Accessed: 28June2022).