Lewandowska, K. (2009) “Utlendinger i Norge. Norsk innvandringpolitikk, grunner til og følger av migrasjonen (2008)”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, pp. 55–68. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3567 (Accessed: 9 June 2023).