Melerska, D. (2010) “Vem är ”en riktig älvdaling”? Identitetsmarkörer i dagens Älvdalen”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 11, pp. 123-133. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3619 (Accessed: 3July2022).