Gustavsson, S. (2011) “Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, pp. 91-102. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3641 (Accessed: 30June2022).