Rosińska, P. (2011) “Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs ’Dödsdansen’”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, pp. 245–258. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3656 (Accessed: 27 May 2024).