Teodorowicz-Hellman, E. (2011) “Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen” biblioteki zamkowej w Skokloster”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, pp. 335-343. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3669 (Accessed: 3July2022).