Lange, T. W. (2012) “Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, pp. 55–60. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/412 (Accessed: 3July2022).