Szymoniak, K. (2012) “Den nya kvinnan behöver den nye mannen. Konstruktion av manliga identiteter i "Fru Marianne" av Victoria Benedictsson och "Dotter till en dotter" av Inger Alfvén”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, pp. 122–135. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/417 (Accessed: 1October2022).