Tunkiel, K. (2012) “”Drømmen om å bli en annen”. (By)vandringens betydning i Tomas Espedals ‘Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv’”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, pp. 136–146. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/418 (Accessed: 29 September 2023).