Kaliszan, J. (2016) “Rosyjska homografia gramatyczna”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, pp. 133–139. doi: 10.1515/fsp-2016-0031.