Zborowski, P. (2016) “Kan man tacka för senast eller för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, pp. 275–287. doi: 10.1515/fsp-2016-0044.