Dymel-Trzebiatowska, H. (2016) “Några tankar om nordisk barnlitteratur och dess översättning ur ett polskt perspektiv”, Folia Scandinavica Posnaniensia, 21, pp. 46-57. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/7046 (Accessed: 28June2022).