[1]
E. Niewiarowska-Rasmussen, “På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson”, 10.1515/fsp, vol. 7, pp. 39–48, Dec. 2017.