[1]
M. Żmuda-Trzebiatowska, “Fran göticism till ’det svenska folklynnet’. Om äldre traditioner i svensk identitetsforskning”, 10.1515/fsp, vol. 7, pp. 145–159, Dec. 2007.