[1]
M. Dunajska, “Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige”, 10.1515/fsp, vol. 7, pp. 213-230, Dec. 2007.