[1]
E. Niewiarowska-Rasmussen, “Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna”, 10.1515/fsp, vol. 6, pp. 53-57, Dec. 2007.